»Patienterna kräver en läkare«

6 december 1999

Det blir ingen ändring – systemet med familjeläkare blir kvar. Det slår Elisabeth Löf fast. Hon är landstingsråd (s) och högsta politiskt ansvariga för familjeläkarsystemet i Västmanland.

– Vi har diskuterat att ändra systemet men släppt den diskussionen. Familjeläkarna har kommit för att stanna, säger hon.

Det betyder bland annat att distriktssköterskorna inte kan förvänta sig att återgå till den tidigare modellen med områdesansvar. Inte heller kan Elisabeth Löf tänka sig att låta sjukvården kretsa kring andra än läkare. Vårdförbundets Catrin Lindbergs tankar att låta sjuksköterskorna vara navet för att därigenom uppnå lägsta effektiva omhändertagandenivå tror hon inte på:

– Systemet bygger på att man listar sig hos en familjeläkare och får allt annat på köpet. Dessutom ställer dagens patienter större krav: de vill träffa en läkare.

Inom ramen
Samtidigt säger hon sig vilja lyfta fram sjuksköterskornas och barnmorskornas yrkesroller – men det måste göras inom ramen för familjeläkarsystemet.

Problemet med de ensamma barnmorskorna är på väg att lösas i den upphandling som ska göras inför årsskiftet, lovar
Elisabeth Löf. Familjeläkarna får lösa sinsemellan hur det praktiskt ska ordnas.

Att däremot bryta ut mödrahälsovården ur familjeläkarsystemet är det inte tal om. Det är teamet som ska arbeta runt patienten, och vill den gravida kvinnan ha en särskild barnmorska får hon lista sig hos den läkare där barnmorskan finns. Om han/
hon inte är fulltecknad, förstås…

Systemet har kommit för att stanna
Den dåliga arbetsmiljön då? Landstingets arbetsmiljöenkät, som gjordes för ett och ett halvt år sedan, visar att sjuksköterskorna och barnmorskorna tycker att deras arbetsmiljö har blivit mycket sämre.

Elisabeth Löf håller med om att vårdpersonalen upplever stor stress och arbetsbelastning – hon har märkt det vid de arbetsplats besök hon gör regelbundet.

Men den stress Vårdförbundets medlemmar känner av att så tydligt bli underordnade läkarna kan hon inte göra något åt. Familjeläkarsystemet har kommit för att stanna.

Mot slutet av intervjun berättar jag om det som hänt på Vedbo korttidsboende. Där får den läkare som går runt på kvällarna för att se efter att ingen behöver akut läkarvård inte skriva ut recept eller besluta om provtagningar. Elisabeth Löf blir upprörd, så ska det inte vara. Hon hade fått besked om att problemet var löst och så är det inte det! Det lovar hon att ta tag i. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida