Patienters mediciner samlas i nytt register

11 april 2005

Från och med den 1 juli 2005 ska det bli möjligt för patienter, förskrivare och farmaceuter på apotek att se vilka förskrivna läkemedel en viss patient har hämtat ut från apoteket. Detta oavsett vem som skrivit ut läkemedlen eller vid vilken vårdenhet förskrivningen har skett. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen (2004/05:70).

Registreringen av uppgifterna i det nya personregistret ska ske utan patientens medgivande. Däremot krävs patientens uttryckliga samtycke för att exempelvis en läkare eller farmaceut ska kunna ta del av uppgifterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida