Patientfass med ljud

2 september 2005

Den som har dålig syn eller är dyslektiker kan numera få läkemedelsinformationen i Patientfass uppläst för sig på Internet. Efter att ett läkemedel sökts dyker en högtalarsymbol upp på datorskärmen. Genom att klicka på den läses texten upp med syntetiskt tal. Det går att få hela texten uppläst eller valda delar som markeras.

I den här första varianten är uttalet ibland svårt att förstå, inte minst långa och krångliga substansnamn är svårtolkade.

En annan nyhet i Fass.se är att stavningen vid sökning av ett läkemedel inte är så noga längre. Smärre stavfel korrigeras automatiskt.
www.fass.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida