Patientjournallagen

8 december 1997

Författare Spri
Titel Patientjournallagen, Spri rapport 457
83 sidor
Förlag Spri 1997.
Cirkapris 138 kronor
ISSN 0586-1691

All legitimerad sjukvårdspersonal ska i sitt arbete, enligt lag, föra patientjournal. Skyldig att föra journal är också i vissa fall yrkespersoner i hälso- och sjukvården som inte har legitimation. Det kan vara logoped, psykolog eller psykoterapeut utan legitimation för yrket, arbetsterapeut, kurator eller sjukhusfysiker. Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.
I patientjournallagen redovisas vad journalerna ska innehålla och hur de ska hanteras. I denna rapport ger Landstingsförbundet och Spri en praktisk vägledning om lagens innebörd, med kommentarer och tillämpningsanvisningar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida