Patientkultur

20 maj 1997

Författare Dag Album
Titel Patientkultur på sjukhus
272 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997
Cirkapris 336 kronor
ISBN 91-44-00109-6

Nästan alla patientstudier handlar om patienternas möte med vårdpersonalen. Det är sällsynt att relationer patienter emellan studeras. Så dock i denna norska forskningsstudie. Författaren, som är sociolog, har samlat sina data från tre avdelningar vid tre olika norska sjukhus för kroppssjukvård. Han vistades som observatör vid respektive avdelning där han iakttog och lyssnade till vad som skedde mellan patienter. Han gjorde också intervjuer med patienter. Resultaten visar att patienterna i den gemenskap som växer fram inom avdelningen utvecklar kunskap om att vara sjuka. De samtal som sker för att skapa gemenskap är ganska försiktiga och konventionella. Men de som lider av samma sjukdom utbyter som regel ivrigt tankar med varandra.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida