Patientsäkerheten ifrågasätts vid sjukvårdsupplysning

Socialstyrelsen ifrågasätter patientsäkerheten vid sjukvårdsupplysningen i Region Skåne. Detta sedan en ung flicka förra året dog i hjärnhinneinflammation.

2 september 2005

Sjukvårdsupplysningen i Skåne har i åtta ärenden de senaste fem åren anmälts till Socialstyrelsen, varav ett par har handlat om patienter som avlidit.

Det senaste ärendet rör en 17-årig flicka som insjuknade i influensaliknande symtom som feber och ont i halsen. Dagen efter fick hon svår huvudvärk. Mamman ringde till sjukvårdsupplysningen, där sjuksköterskan bedömde att flickan var uttorkad och behövde vätska. Senare på kvällen avled hon i en bakteriell meningit.

Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen, men även till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som i maj gav sjuksköterskan en erinran.

Den interna utredningen konstaterade dock att sjuksköterskan hade handlat i enlighet med det medicinska beslutsstödet.

– Vi har bestämt oss för att på plats granska beslutsstödet. Om det visar sig att det saknas frågor om allmäntillstånd, nackstelhet, ljusskygghet med mera anser vi att det utgör en säkerhetsrisk för patienterna, säger Per Manhem, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö.

Enligt Mona Zadig, chef för sjukvårdsupplysningen i Region Skåne, finns alla dessa följdfrågor med i beslutsstödet. Hon anser att patientsäkerheten är hög med tanke på att 300 000 samtal per år tas emot och att detta är första gången som någon av de anställda har fått en erinran.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida