Patientutbildning

7 januari 2003

Titel Providoc Bra-att-veta-film för dig som ska opereras
Cirkapris 619 kronor för cd-rom, 744 kronor för videofilm och 869 kronor för dvd. Priserna inkluderar moms. Frakt och expeditonsavgift tillkommer

Det är ofta bra att få information flera gånger. Kanske särskilt inför en operation ? en ny situation som kan vara oroande. I denna film får vi följa Arne från när han stiger in på sjukhuset dagen före operationen tills han går hem, nyopererad, några dagar senare. Filmen är tänkt att visas för patienter som väntar på att bli opererade, kanske under någon av de pauser som brukar uppstå mellan provtagningar och de många informationssamtal som ska ske dagen före operationen.

Arnes väg före, under och efter operationen åskådliggörs realistiskt och pedagogiskt. Olika slags bedövningsmetoder och narkos visas, intubering och en del av apparaturen som krävs vid en operation förklaras. Synd bara att Arne inte ställer några frågor. Nog hade det varit roligt om de patienter som filmen vänder sig till, hade fått se att man som patient får vara lite besvärlig också.

Filmen kan säkert vara ett värdefullt hjälpmedel för att få bättre informerade och därmed lugnare patienter. Den tar ungefär 30 minuter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida