Kongress 2018: Så kan du påverka

Kongress 2018: Så kan du påverka
Röstning i full gång på en av Vårdförbundets tidigare kongresser.

I maj samlas Vårdförbundets kongress och fattar beslut i viktiga framtidsfrågor, om allt från lönepolitik till storlek på medlemsavgiften.

Vårdförbundets kongress …?
… är förbundets högsta beslutande organ (som en riksdag) med 190 valda ombud som tillsammans med förbundsstyrelsen representerar medlemmarna.??

Vilka beslut fattar kongressen??
Beslut i stora framtidsfrågor, strategier och mål. Vill du lära dig mer om vart ditt förbund är på väg ska du följa kongressen.??

Hur kan jag som medlem påverka besluten?
?Kontakta ombuden från din lokala avdelning och tyck till om förslagen som ska bearbetas på kongressen. Ombuden har i uppdrag att ta reda på vad du och andra medlemmar tycker i olika frågor och att vara din röst på kongressen.??

Alla förslag …
?…från förbundsstyrelsen (propositioner) och medlemmarna (motioner) finns att läsa på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.??

Vad händer med min motion?
?Rekordmånga motioner, omkring 200 stycken, har skickats in till årets kongress. Motionerna ska diskuteras och debatteras av kongressombuden innan det blir omröstning. Samma behandling får förbundsstyrelsens förslag, propositionerna. Förbundsstyrelsen har också lämnat skriftliga kommentarer till motionerna.

??14-17 maj…
?… hålls kongressen på en konferensanläggning i Uddevalla.??

Läs mer på Vardfokus.se
?På Vårdfokus nyhetswebb finns en samlingssida: Kongress 2018. Där publicerar vi nyheter från kongressdagarna och där finns redan våra granskningar av hur Vårdförbundet lyckats leva upp till viktiga uppdrag från kongressen 2014.

Viktiga frågor…

... på årets kongress är bland annat: 

  • karriärvägar och löneutveckling 
  • beredskap och återhämtning 
  • visioner för ett hållbart samhälle 
  • framtidens hälso- och sjukvård 
  • höjd medlemsavgift och ekonomiska åtstramningar 
  • studenternas roll i förbundet.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida