Enkät: Påverkar vårdfrågorna hur du röstar den 9 september

4 september 2018
Matias Swartling.

Matias Swartling?
Biomedicinsk analytiker, Gotland
?— Klimatfrågan är det absolut viktigaste för mig när jag röstar. Det är en ödesfråga för hela planeten. Hela vårt ekosystem håller på att kollapsa. Värmen i maj, inte en droppe regn här på Gotland. Kanske berodde inte just det på klimatförändringar, men det är en väckarklocka. ?

— När det gäller vårdfrågorna tycker jag att lönekraven som Vårdförbundet driver inför valet är det absolut viktigaste. Lönerna behöver upp för alla våra yrkesgrupper.

 

Gunilla Skyttner.

Gunilla Skyttner
Distriktssköterska på bvc, Familjecentralen i Södra Sundet, Härnösand
— Jajamen, vårdfrågorna är viktiga, därför att hälsa och vård är a och o. Det är det viktigaste, både för den enskilda människan och för att det ska fungera i samhället. Fungerar inte vården så blir det kaos.

— Jag tycker att det är speciellt viktigt med närhet till vården. Den ska också vara bra och säker. Kvaliteten måste vara hög, med utbildad personal.

— Politikerna behöver tänka på att primärvården är viktig. De behöver satsa på distrikts­sköterskorna och få bort stafettläkarna. Vi behöver få läkare på plats, så att patienterna får träffa samma läkare. Likadant med sjuksköterskor.

 

Elin Ternström.

Elin Ternström
Disputerad barnmorska och lärare, Uppsala universitet
— Ja, de är en del av de frågor som jag tycker är viktigast i varje val, framför allt i riksdagsval och landstingsval.

— I år känns det extra viktigt att kvinnors rättigheter och valmöjligheter främjas. I min roll som barnmorska tänker jag främst på hur de olika partierna tänker satsa på förlossningsvården, både utifrån att de födande måste få känna sig trygga när de föder barn, men även utifrån barnmorskornas arbetsmiljö som måste förbättras för att det ska kunna ske.

 

Anna Jonsson.

Anna Jonsson
Biomedicinsk analytiker, enheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Hudiksvalls sjukhus
— Vårdfrågorna är väldigt viktiga för mig. Det är viktigt att det blir bättre villkor för oss som arbetar i vården, så att vi kan få tillräckligt med personal. Inom laboratoriemedicinen är det många som går i pension framöver och de måste kunna ersättas.

— Politikerna måste vara beredda att betala bättre löner och våga tänka nytt. Framför allt tycker jag att de ska sätta sig in i vad vi gör. Alla Vårdförbundets yrken är viktiga, men jag tror inte att de vet hur viktiga vi biomedicinska analytiker är för att vården ska fungera.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida