Pengar till etikforskning fördelade

5 mars 2001

Professor Ingalill Rahm Hallberg, dr med vet Britt-Marie Ternestedt och dr med science Inger Hallström är tre av de 14 som har fått del av de pengar Vårdalstiftelsen delar ut för forskning om etik.

Britt-Marie Ternestedt får 1,2 miljoner kronor fördelat på två år för att studera hemmets betydelse som den sista vårdplatsen – etik i hemmet och institutionens livssfär. Till Ingalill Rahm Hallberg går 200 000 för att under året forska om prioriteringar i vård och omsorg ur befolkningens, verksamhetschefers och biståndsbedömares perspektiv.

Inger Hallström får 900 000 kronor fördelat på två år för att undersöka barns och föräldrars behov på sjukhus, med särskild inriktning på medbestämmande.

Programmet Etik i vården ska på fem år fördela sammanlagt 36 miljoner kronor. Det är pengar som kommer från Barncancerfonden, Forskningsrådsnämnden, Hjärt-Lungfonden, Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet och Vårdalstiftelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida