Pengar till läkemedelsprojekt

4 maj 1998

Landstingsförbundet avsätter 15 miljoner kronor som stöd för utvecklingsprojekt som initieras av läkemedelskommittéerna. Fem miljoner kronor betalas ut 1998. Förutom läkemedelskommittéerna själva kan sjuksköterskor, läkare, apotekare och tandläkare som står utanför dem ansöka om bidrag för projekt. Projekten ska dock först godkännas av de berörda läkemedelskommittéerna. Biverkningsproblem, hälsoekonomi och läkemedelsepidemiologi är tänkbara studieområden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida