Pensionerna kräver engagemang

Vi blir alla gamla. Du som jobbar inom vården lever kanske närmare den sanningen än många andra. Ändå är det svårt att planera för den egna pensionen.

Trots att samhällets regler och villkor styr merparten av hur stor din pension blir, gäller det också att vara medveten om att de val du själv gör i högsta grad påverkar din pension. På dn debatt den 17 januari hävdas att låg- och medelinkomsttagarna riskerar att bli de nya fattigpensionärerna. Som exempel används en 45-årig sjuksköterska som tvingas spara 4 500 kronor per månad privat för att nå en pension på 80 procent av sin lön vid 65 års ålder. Artikeln är bland annat ett försök att påverka pensionsskatteutredningen att behålla och gärna öka avdragsrätten på pensionssparandet.

Visst är det sant att var och en behöver en långsiktig planering och kanske också ett eget sparande. Men det är inte möjligt att långt i förväg säga vad en person får i pension, eftersom alla beräkningar bygger på en massa antaganden som är mer eller mindre svåra att göra. Var och en måste göra sin egen bedömning utifrån sina förutsättningar. Det som är bäst för mig är kanske inte bäst för dig och spara kan man göra på olika sätt.

Det finns tre faktorer som i större utsträckning än något annat kan ge dig en hög pension:

Du ska ha hög lön. För då blir underlaget för pensionsavsättningen hög. Det ger också bättre möjlighet för eget sparande. Vårdförbundet arbetar för högre löner för sina medlemmar.

Du ska arbeta heltid under hela eller största delen av ditt yrkesliv. Det förutsätter förstås att du har möjlighet och att du orkar. Det får du bland annat genom ett jämställt liv på arbetsplatsen och hemma. Kvinnors traditionella huvudansvar för familjen ger lägre inkomster, större andel deltider och kortare tid på arbetsmarknaden. Vilket i sin tur ger lägre pension. Vårdförbundet arbetar för ett jämställt samhälle, goda villkor och rätten till heltidsarbete.

Du ska ha ett bra pensionsavtal. Det nya pensionsavtalet kap-kl, som Vårdförbundet varit med och förhandlat fram, innebär bland annat att pensionsavgiften som arbetsgivaren betalar höjs rejält. Samtidigt sänks lägsta ålder för att börja tjäna in pension från 28 till 21 års ålder. Det gör att pensionsavsättningarna för kommun- och landstingsanställda kommer att vara de bästa på arbetsmarknaden. Vårdförbundet arbetar för bra pensionsvillkor.

För att inte riskera att ge artikelskrivarna rätt när de utpekar den 45-åriga sjuksköterskan som förlorare och fattigpensionär, krävs det att både du och jag engagerar oss. Jag gör det genom att konsekvent driva en politik som gagnar Vårdförbundets medlemmar. Du gör det genom att aktivt och medvetet välja hur du genom ditt arbetsliv påverkar din ekonomi som framtida pensionär.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida