Pensionerna omförhandlas

Pensionsavtalet från 1998 för anställda i kommuner och landsting är redan moget för omförhandling.

5 mars 2001

Strax före jul lämnade OFR, den förhandlingskartell som Vårdförbundet ingår i, över sina krav till arbetsgivarna. ofr förhandlar medan avtalet fortfarande löper. Kommunal, som inte ingår i ofr, har sagt upp avtalet.

Listan över krav på förbättringar är lång. Bland annat vill OFR att kommuner och landsting avsätter mer pengar till pensionerna (för Vårdförbundets medlemmar avsätts 3,5 procent, Kommunals avtal innebär att 4,5 procent av lönesumman går till pensionsavsättningar). 

OFR vill också förbättra villkoren för dem som vill gå i pension tidigare än vid 65 års ålder så att det finns ekonomisk möjligt att göra det. Ingen ska heller tvingas att jobba kvar till 67 års ålder av ekonomiska skäl.

I dag måste man arbeta minst 17 timmar i veckan för att få rätt till avtalspension. Detta strider mot EU:s direktiv mot diskriminering, och ofr kräver att begränsningen tas bort. ofr vill också att man sänker den ålder då man börjar tjäna in pensionspoäng från dagens 28 år.

OFRkräver också några mindre justeringar i övergångs-bestämmelserna mellan det gamla pensionsavtalet PA-KL och det nya PFA98.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida