»Pensionsåldern ska avgöras genom avtal«

9 april 2001

TCO protesterar mot regeringens förslag att genom lagstiftning införa en rätt att arbeta till 67 års ålder. Vi är för flexibilitet när det gäller pensionsålder, säger TCO, men det är något som liksom hittills ska regleras genom kollektivavtal, inte genom lagstiftning. Enligt TCO kan förslaget bryta mot flera internationella konventioner undertecknade av Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida