Perioperativ vård

8 maj 2000

Författare Lillemor Lindwall och Irene von Post
Titel Perioperativ vård – den perioperativa vårdprocessen
135 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000.
Cirkapris: 240 kronor.
ISBN 91-44-00901-1

Den perioperativa vården där anestesi- och operationssjuksköterskan samtalar med patienten pre-, intra- och postoperativt bör vara organiserad så att dessa sjuksköterskor hela tiden ansvarar för kontinuiteten i vårdandet. Teoretiska kunskaper och anestesi- och operationssjuksköterskornas praktiska, kliniska erfarenheter av vårdande är lika viktiga delar i den perioperativa vårdprocessen, säger författarna som båda är anestesisjuksköterskor och vårdlärare. De har tagit del av vad anestesi- och operationssjuksköterskor från olika sjukhus
i Sverige har berättat om sina möten med patienter. I boken utgår de från Katie Erikssons vårdprocessmodell som har ett humanistiskt synsätt och kan användas i alla vårdsituationer. Boken riktar sig till sjuksköterskor i grund- och påbyggnadsutbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida