Personal frias trots kritik

Felprioritering och okunnighet gjorde att den svårt brännskadade patientens vård fördröjdes avsevärt.

11 augusti 1997

En kväll vid halv nio-tiden bjöd en kvinnlig granne in den 41-åriga förståndshandikappade mannen på te på sin balkong i deras gemensamma gruppbostad. Personalen hade gått hem lite tidigare den här dagen, egentligen slutar de inte förrän klockan nio.

När kvinnan skulle servera råkade hon hälla det kokheta tevattnet över mannen. Via sin larmknapp rinde hon genast på hjälp från servicehuset intill.

Personalen på servicehuset kontaktade hemsjukvården. Den sjuksköterska som på sin mobiltelefon tog emot samtalet från servicehuset var på väg till en annan patient. Hon lämnade därför över uppgiften till en undersköterska och ett sjukvårdsbiträde i sin nattpatrull. De anlände till servicehuset strax efter nio och begav sig sedan, tillsammans med ett vårdbiträde från servicehuset, till gruppbostaden.

Svårt bränd
Hemsjukvårdspatrullen konstaterade att mannen var svårt bränd på framsidan och baksidan av låren, liksom på magen, att han hade mycket ont och behövde sjukhusvård.

Eftersom den förståndshandikappade kvinnan lagt en kall handduk över mannens ben bedömde de båda att första-hjälpen redan var utförd.

Strax efter slutade vårdbiträdet från servicehuset sitt arbetspass och blev avlöst av den kollega som skulle arbeta natt. Man diskuterade hur mannen skulle forslas till sjukhuset och till slut kontaktade undersköterskan akutmottagningen för att få tillstånd att rekvirera en ambulans.

Enligt ambulansjournalen kom larmet strax efter halv tio. Hemsjukvårdspatrullen lämnade gruppbostaden innan ambulansen anlände.

Mannen hade brännskador av andra och tredje graden på lår, underben, bål och genitalia och vårdades på sjukhuset i närmare två månader, längsta tiden på intensivvårdsavdelningen.

Socialstyrelsen anmälde både sjuksköterskan och undersköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). En brännskada kräver ett omedelbart ingripande, ändå prioriterade sjuksköterskan en misstänkt ventrombos som inte behöver ett lika akut omhändertagande.

Hade kunnat larma
Hon hade kunnat larma ambulans eller jourhavande läkare. I stället delegerade hon handläggningen till en undersköterska utan tillräcklig kompetens för denna kvalificerade vårduppgift.

Sjuksköterskan tog inte reda på tillgängliga fakta om vad som hänt, och uppmanade inte det vårdbiträde som ringde henne att genast påbörja första hjälpen-insatser. Hon tog inte heller kontakt med undersköterskan för att följa upp handläggningen.

Undersköterskan har enligt Socialstyrelsen felbedömt patientens hjälpbehov. Hon har inte undersökt brännskadornas omfattning tillräckligt noga, inte gjort några adekvata första hjälpen-insatser, och inte kontaktat sjuksköterskan för att beskriva patientens skador elller diskutera åtgärder.

Undersköterskan har fördröjt den professionella vården genom felaktiga föreställningar om reglerna för att tillkalla ambulans.

Dessutom lämnade hon den svårt brännskadade patienten innan ambulansen var på plats, i stället för att övervaka honom och förbereda transporten. Som skäl har hon angett att vårdbiträdet från servicehuset inte ansåg att personalen från hemsjukvården behövde stanna.

Svår bedömning
Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande till HSAN att hon utifrån de uppgifter vårdbiträdet på servicehuset lämnade inte hade kunnat sluta sig till hur omfattande brännskadan var. Därför var det också svårt att göra bedömningen att läkare eller ambulans behövde tillkallas.

Utifrån de uppgifter hon hade var undersköterskan kompetent att ta hand om brännskadan. Sjuksköterskan påpekar också att olyckan förmodligen hänt redan vid åtta-tiden då personalen på gruppboendet gått hem.

Undersköterskan uppger att olyckan inträffade omkring klockan åtta. Vårdbiträdet undersökte skadorna och de bedömde att eftersom det redan gått så lång tid och skadorna var stora var det bäst att mannen snarast kom till akutmottagningen.

Det var ingen idé att förlänga väntan genom att först kontakta sjuksköterskan. De behöver inte vara kvar hos patienten tills ambulans kommer om det finns annan personal på plats.

Ansvarsnämnden anser att sjuksköterskan hade fog för sin bedömning att undersköterskan och vårdbiträdet hade tillräcklig kompetens att ta hand om patienten. De två hade nämligen många års erfarenhet av hemsjukvård.

Godtagbar förklaring
Hon borde dock ha tagit kontakt med undersköterskan då hennes eget hembesök var klart. Att hon inte gjorde det har emellertid en godtagbar förklaring. 

Undersköterskan borde, som Socialstyrelsen påpekat, genast ha tillkallat ambulansen och själv gjort mer för att kyla ner mannen. Eftersom hon inte visste om hon hade rätt att rekvirera ambulans borde hon ha ringt sjuksköterskan i stället för att spilla tid på att fundera.

Nämnden hänvisar till omständigheterna och anser inte att försummelserna är av den arten att de ska medföra disciplinpåföljd för någon av dem. Socialstyrelsen har överklagat beslutet till Kammarrätten. (HSAN 1123/96:A1)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida