Personal i zoobutik tål ofta inte djur

Många människor som arbetar i zoobutik har utvecklat allergier mot de djur som de dagligen omger sig med. Få söker hjälp för sina besvär.

? Helst vill de nog inte veta att de inte bör jobba med sitt stora intresse, nämligen djur. De allra flesta har dessutom djur hemma.

Det säger immunolog Anne Renström vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm. Hon har i en studie bland 28 zoobutiker i Storstockholm försökt ta reda på hur vanligt det är med allergier bland personal som arbetar i djurbutik.

Cirka 80 procent av personalen, 78 personer, besvarade en enkät. En tredjedel uppgav allergiska symtom och 30 procent hade upplevt astmaliknande besvär. Det är betydligt fler än bland personal som arbetar med försöksdjur, trots liknande exponering för gnagare.

Butikspersonalen erbjöds även allergi- och lungfunktionstest, vilket 59 personer tackade ja till. De pricktestades med
18 olika allergener, en normalpanel och en zoobutikspanel.

Dessutom togs blodprov för Phadiatoptest (atopitest för IgE mot de vanligaste luftburna allergenerna), total-IgE samt
IgE-antikroppar mot ytterligare åtta zoobutiksextrakt. Lungfunktionen mättes med spirometri.

Hypotesen när studien började var att personal i djurbutik borde tåla djur med tanke på att de exponerats för dem under lång tid. I verkligheten var 28 procent atopiska enligt Phadiatoptestet.

Allergi och astma
Tio personer var allergiska mot fem eller fler allergener enligt pricktesterna medan 16 personer (27 procent) var allergiska mot minst ett zoobutiksallergen såsom gnagare, foderinsekter och fåglar. Lungkapaciteten var försämrad hos åtta personer och minst sex hade en lungfunktion som tydde på astma.

Nio av de 78 uppgav i enkäten att de tidigare hade testats positivt i allergitester. Åtta av dessa hade testats innan de började arbeta med djur. Endast en hade låtit testa sig efter att ha börjat arbetet i zoobutik, trots att alla utom en utvecklat arbetsrelaterade allergiska besvär.

Ytterligare 15 personer uppgav arbetsrelaterade besvär men hade aldrig testats tidigare. Sju personer hade upplevt svåra allergiska reaktioner med kraftiga ödem, urtikaria och/eller astmaattack.

Fyra av dessa hade reagerat mot någonting i butiken. Tre av dessa sju hade aldrig uppsökt vård för sina besvär.

? Jag tycker att den här personalkategorin har lämnats lite i sticket, säger Anne Renström.

Hon efterlyser bättre utbildning om sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa för de anställda.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida