Personalbrist i sommar ger inte högre löner

Bristen på sjuksköterskor är stor i hela landet men landstingen är ändå inte beredda att locka nyutbildade med högre lön. Många kommuner har dock en annan inställning.

Larmen om brist på sjuksköterskor inför sommaren kommer från landstingen i hela landet. Några exempel:
I Dalarna saknas 200 sjuksköterskor. Ungefär lika många saknas på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. I Västerbotten brukar det vara brist på Universitetssjukhuset i Umeå, men det som är ovanligt i år är att det nu även talas om svårigheter på inlandssjukhuset i Lycksele. I Kronoberg säger man att det inte finns några vikarier och Älvsborg har stora problem, framför allt i Borås.

Sommaren kommer plötsligt
Situationen är inte ny. Den som följt verksamheten under årens lopp känner igen den. I år verkar det dock bli värre än på mycket länge. Många lokala företrädare för Vårdförbundet säger: ”Bristen på sjuksköterskor är stor även under normala förhållanden, hur ska det då inte bli när de ska ha sommarsemester!” På många håll används ordet kaos.

Trots att det blir sommar varje år, verkar arbetsgivarens planering på de flesta håll vara, om inte obefintlig så i alla fall för sen och för liten. Flera personer i Vårdförbundets lokala avdelningar säger: ”Tänk att sommaren för arbetsgivaren alltid kommer så plötsligt”.

Några säger att de ansvariga i landstinget närmast sitter med armarna i kors och tror att det kommer att ordna sig ändå. Andra redovisar en närmast total brist på beredskap, till exempel att förvaltningar med hänvisning till en dålig ekonomi inte förlänger vikariat över sommaren. Eller att landsting förra året sagt upp så många sjuksköterskor att de som finns kvar på intet sätt kan fylla behovet i sommar. Ytterligare andra tycker att arbetsgivaren sätter i gång sina rekryteringsåtgärder alldeles för sent, när de sjuksköterskor som finns kanske redan har låst sig för ett annat landsting eller arbete i en kommun.

När till exempel Uppsala kommun för en tid sedan annonserade efter en sjuksköterska kom inte ett enda svar.

En del rekryteringsförsök görs dock. Landstinget i Jämtland har en annonskampanj i Norge för att locka hem sjuksköterskor som sökt sig dit. Lycksele har skickat ut mellan 6 000 och
8 000 brev till sjuksköterskor i hela landet. I Uppsala får vikarier tillsvidareanställningar. Även Sundsvalls sjukhus lockar med fasta tjänster, men eftersom sjukhuset bara erbjuder 75-procentstjänster säger Vårdförbundet där nej till det förslaget.

– Vi tycker att sjukhuset ska erbjuda heltidstjänster. Dessutom borde man i första hand erbjuda deltidsanställda att gå upp i tjänstgöringsgrad, säger Kerstin Sjöström, ordförande i den lokala avdelningen.

Precis som tidigare år finns olika typer av sommaröverenskommelser, antingen som avtal med den fackliga organisationen eller som ensidiga arbetsgivarbeslut.

Ett exempel är NU-sjukvården i Bohuslän där en sjuksköterska får upp till 115 procent av månadslönen extra om hon inte tar någon sommarsemester.

Ett så vitt vi kunnat se unikt sätt att lösa bristen i år finns i Västmanland. Där vill landstinget sätta in undersköterskor i stället för sjuksköterskor. Dispenser för undersköterskor var mycket vanligt på framför allt 70-talet men är svårare i dag eftersom Socialstyrelsen infört hårdare regler.

Vill inte erbjuda högre lön
Ett sätt att rekrytera verkar de flesta landsting föga ointresserade av: högre löner. Många nyutbildade sjuksköterskor lämnar vårdhögskolorna före sommaren och man skulle kunna tro att landstingen skulle ta chansen att värva dem genom erbjudande om högre löner än vad de nyutbildade hittills kunnat få.

Så verkar det dock inte. I många landsting ligger ingångslönen under 14 000, till och med på 13 500 och lägre. Det gäller bland annat Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg samt Göteborgs kommun, de områden som snart blir storlandstinget Västra Götaland. Där finns misstankar om att landstingen kommit överens om en enad linje för att inte konkurrera med varandra. Andra landsting på den här listan är Jönköping och Västmanland. Ännu lägre lön kan det bli i Lund i Skåne. Där finns det exempel på sjuksköterskor som sagt ja till 12 800–13 000 kronor i månaden.

Men det finns landsting som betalar betydligt mer. På Gotland kan man få
15 000 kronor, i Sundsvall 14 800 och i Norrbotten och i Södermanland 14 500 kronor. Även i delar av Stockholm ligger ingångslönen kring 14 500 kronor.

Byter landsting
De låga ingångslönerna i många landsting får konsekvenser. Finns det närliggande landsting som betalar mer, söker sig sjuksköterskorna sig dit i stället. Det gäller till exempel Västmanland som tydligt känner konkurrensen från sjukhusen i Stockholm.

En annan konsekvens är att många fortfarande söker sig till Norge. Visserligen har myndigheterna där sagt att de inte längre ska göra värvarresor till Sverige, men fortfarande rekryterar enskilda sjukhus personal härifrån.

Ett specialfall är Umeå i Västerbotten. Där har de som går den sista terminen på vårdhögskolan krävt 14 600 kronor i månaden för att arbeta på Universitetssjukhuset. Arbetsgivaren har hittills sagt nej och erbjudit 14 000. Sjukhuset har försökt lösa problemet genom att värva sjuksköterskor från två vårdhögskolor i finska Vasa för en lägre lön än de svenska studerande har sagt nej till. För att undvika en sådan dumpning har Vårdförbundets lokala avdelning i Västerbotten inlett ett samarbete med sina fackliga kollegor inom det finska sjuksköterskefacket Tehy i Vasa.

För kommunerna ser det litet annorlunda ut. Visserligen har många lika stora eller till och med större svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, men kanske får de lättare att värva de nyutbildade. Lönen i kommunerna ligger nämligen genomgående minst en tusenlapp högre än i landstinget och det finns exempel på ingångslöner kring 16 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida