Personalen friad från ansvar

Socialstyrelsen friar personalen på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö från ansvar för dödsbranden i somras. »Skönt«, säger psykiatrisjuksköterskan och avdelningschefen Susann Åkesson.

12 januari 2004

– Det betyder att personalen som arbetade den natten har fått upprättelse. Och det är skönt eftersom de har fått mycket kritik, trots att de riskerade sina liv, säger Susann Åkesson.

Socialstyrelsen gör inte någon anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hon är inte förvånad eftersom det tidigare gjorts både en intern arbetsmiljöutredning och en medicinsk revision.

Socialstyrelsen beklagar att det som hände på den rättspsykiatriska kvinnoavdelningen belades med sekretess av sjukhusledningen. Därför har det inte varit känt att personalen hindrades att släcka branden av patienten som anlade den. Två patienter dog och tre skadades.

Socialstyrelsen anser att vikarierna som tjänstgjorde den aktuella natten, även om de inte var sjukvårdsutbildade, var både erfarna och lämpliga för arbetet. Susann Åkesson är lättad över att myndigheten delar den bedömning som gjordes när de rekryterades. Svårigheten att få utbildad personal är ett problem – inte bara för den Regionpsykiatriska
kliniken i Växjö (tidigare S:t Sigfrids).

– Sedan katastrofen i somras har villkoren kring ledighet hårdnat. Dygnet runt under somrarna ska hälften av personalen i tjänst vara utbildad.

Socialstyrelsen är dock kritisk mot sjukhusledningen för att ansvarfördelningen mellan förvaltningschefen och verksamhetschefen har varit otydlig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida