”Personalen har för mycket att göra”

6 april 1998

GÄVLEBORG. ”Vi har länge hävdat att våra medlemmar i omvårdnadsarbetet har drabbats värst genom den omstrukturering som skett här i länet och vi har nu fått stöd för detta av Yrkesinspektionen”, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning. Yrkesinspektionen har tittat på effekterna på några kliniker efter sammanslagningarna av sjukhusen i Gävle-Sandviken och Bollnäs-Söderhamn och konstaterar att personalen har för mycket att göra och att överbeläggningarna är för stora. Yrkesinspektionen kräver en åtgärdsplan före sommaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida