Personalen känner sig ifrågasatt

10 november 1997

STOCKHOLM. ”Vi känner oss utanför, osynliga och ifrågasatta”. Det säger personalen i Stockholm enligt en rapport från yrkesmedicinska enheten vid Karolinska sjukhuset i Solna. Yrkesmedicinska enheten har intervjuat alla anställda vid en intensivvårdsavdelning, en geriatrisk avdelning och en sjukhemsavdelning och resultatet är tydligt och enstämmigt. Alla yrkesgrupper säger dessutom att de far illa av oklara yrkesroller och dåliga direktiv från ledningen om vad de ska göra samt att deras kompetens inte tas till vara. ”Det är naturligtvis mycket allvarligt och samtliga fack är överens om att vi nu måste agera för att det ska bli bättre”, säger Åsa Andersson, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida