Personaluthyrning i landstingets regi

Landstinget i Värmland planerar att starta ett eget »uthyrningsbolag« för att konkurrera med de allt vanligare och aktivare privata företagen.

Bristen på sjuksköterskor har blivit en guldgruva för både gamla och nya uthyrningsbolag. Från att i början ha varit en storstadsföreteelse, har verksamheten sträckt sig allt längre ut i landet.

Men i Värmland kommer de att få ett annorlunda motstånd. Landstinget planerar nämligen att i höst starta ett eget »bolag«, i dag kallat projektet pil, Personal intern leasing. Tanken är att alla redan landstingsanställda ska kunna anmäla sitt intresse för att arbeta i pil, till exempel deltidare som vill arbeta lite mer eller någon som vill arbeta en extra natt.

– Hittills har ett 100-tal anmält sig, berättar Inger Moberg, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Värmland.

I inledningen är det enbart landstingspersonal som kan ingå i den nya verksamheten; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra. Hela länet, både landstinget och de olika kommunerna, blir deras arbetsområde och betalningen bättre än om de arbetar på sin vanliga tjänst. För sjuksköterskor talas om löner motsvarande 20000–22000 kronor i månaden.

– I verksamheten ingår också ett bonussystem, dock inte i form av pengar. När till exempel en sjuksköterska arbetat en viss tid erbjuds hon kanske några dagars fri vistelse på ett hälsohem, säger Inger Moberg.

Meningen är inte att pil ska gå med vinst, men knappast heller med förlust. För att finansiera verksamheten kommer den som anlitar pil att få betala en bokningsavgift.

Vårdförbundet har ännu inte förhandlat med landstinget om pil.

– Vår grundinställning är dock positiv, säger Inger Moberg.

Tre av Vårdförbundets medlemmar har varit projektledare för pil, det är vårdutvecklaren Berit Juhl och sjuksköterskorna Annika Klemets och Elisabeth Skalare-Levein.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida