Personcentrerat med chefsfokus

5 mars 2019

Hans-Inge Persson förlorade sin hustru i cancer. Sjukdomstiden gav en smärtsam insikt i hur det känns när personal ser en sjukdom i stället för att möta patienten som en person. Han har egen lång chefserfarenhet och skriver om vikten av att kunna leda förändringsarbetet mot ett nytt förhållningssätt. Om att vara tydlig när det gäller värderingar och bemötande och om vikten av att bjuda in till samtal om idéer.
Ledning och ledarskap — för en personcentrerad vård (Komlitt 2018)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida