Personligt Margareta Warrén Stomberg

Ålder: 59 år »Varför måste det vara med?«Karriär: anestesisjuksköterska, universitetslektor och med drFamilj: man och två vuxna barnLäser: är egentligen allätare, men Håkan Nesser är en favorit, »han har ett så bra språk«Kraftkälla: naturen, gillar att åka skidor, cykla, vandra, jogga och arbeta i trädgården

Ett uttryck som Margareta Warrén Stomberg inte gillar är »så här gör vi här«. Själv vill hon ta vara på sin egen nyfikenhet, vrida och vända och finna olika sätt att se på saker. Minst en gång om dagen påminner hon sig själv om att lyfta blicken mot himlen och horisonten – för att få ytterligare perspektiv på det hon håller på med.

Hon önskar att människor aldrig upphör att vara nyfikna och blir glad när de ställer frågor och försöker uttrycka sig utifrån sina egna sätt att se. Att jobba med ungdomar, som hon gör i egenskap av universitetslektor, tycker hon därför är väldigt stimulerande. Det var också bland annat studenternas undringar som väckte hennes forskningsintresse. De frågade vilka tecken anestesisjuksköterskan reagerar på för att säkert kunna bedöma när det är smärtstillande läkemedel respektive när det är sömnmedel som behöver ges till den sövda patienten. Under praktiken hade studenterna handletts av flera sjuksköterskor och sett dem göra olika. Helt enhetliga svar på sina frågor fick de inte heller. Det blev startskottet för Margareta som forskare. Hon satte i gång med en pilotstudie, och ganska snart blev hon doktorand.

– Att jag var lärare bidrog nog också till att jag valde forskning. Undervisning stimulerar till att ha belägg för vad man säger, och jag hade tidigare också skrivit en lärobok i anestesisjukvård tillsammans med en kollega. Forskning är ett utmanande, stimulerande och självständigt arbetssätt – om än ensamt ibland.

I sin studie har hon kunnat konstatera att de anestesisjuksköterskor som deltog i studien gör likartade bedömningar av kliniska tecken på otillräckligt anestesidjup och reaktioner på kirurgiska stimuli. Att få bekräftat att bedömningarna inte är så olika tycker Margareta Warrén Stomberg känns väldigt bra.

Att låta någon man inte känner göra sig medvetslös, som patienten faktiskt gör under generell anestesi, upplever Margareta Warrén Stomberg som ett enormt förtroende.

– Det är ett förtroende från patienten som vi måste leva upp till och aldrig får svika. Att få vara med under hela förloppet; när patienten somnar, sover och vaknar är fascinerande. Människor reagerar olika under narkosen – det blir så tydligt att varje människa är en individ.

För korrespondens:
Margareta Warrén Stomberg,
Högskolan i Skövde, institutionen för vård och natur, Box 408,
541 28 Skövde.
margareta.warren.stomberg@his.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida