Personligt Marita Widar

Ålder: 61 årKarriär: sjuksköterska och medicine doktorFamilj: man och tre vuxna barnFavoritförfattare: Owe Wikström, som har skrivit bland annat Långsamhetens lovIntresse: älskar form och designInnersta önskan: att göra något meningsfullt och att skapa något för egna eller andras välbefinnande

Nyss hemkommen från Vellore i södra Indien, är Marita Widar fylld av intryck.

– Indien är ett myller av olika slags transportmedel, djur och vackra människor, särskilt kvinnorna med sina fantastiska kläder. Man blir lite avslagen när man kommer till Sverige och ser den jämna grå lunken.

Marita Widar är ansvarig för det lärar- och studentutbyte som sjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet har med Christian Medical College i Vellore. Där har hon tillbringat tre veckor och berättar entusiastiskt om sjuksköterskeutbildningens höga klass och den kvalificerade specialistvård som ges. Sjuksköterskorna bedriver egna kliniska projekt, inget som publiceras, men de fungerar som en kontinuerlig kvalitetskontroll och utvecklar omvårdnaden. vänd

I samband med en bilolycka för många år sedan ådrog sig Marita Widar en besvärlig whiplashskada. När hon under rehabiliteringen mötte människor i rullstol undrade hon hur de som hade smärta och inte själva kunde ändra sin kroppsställning stod ut. Det väckte hennes forskningsintresse. Efter att ha studerat människors erfarenheter av postpoliosmärta, frågade hon vårdpersonal om vilka andra patienter med funktionshinder och smärta som verkade ha det särskilt svårt.

– Jag fick svaret att »strokepatienter och deras smärta begriper vi oss inte på«. Vården är bra på rehabilitering när det gäller olika funktionshinder, men »sidosymtom« som smärta uppmärksammas inte eller negligeras.

Det fanns inga studier där patienter själva har fått berätta om sin smärta. Marita Widar bestämde sig därför för att intervjua patienter som led av smärta efter stroke och att göra alla sina studier på samma patienter. Smärtan visade sig vara obegriplig särskilt för dem med spänningshuvudvärk och central poststroke (neurogen) smärta eftersom de inte visste orsaken.

– Med mina studier har jag synliggjort ett stort problem i de strokedrabbades liv. De här patienterna får oftast inte adekvat bemötande och behandling. De ses som en besvärlig grupp och möts ofta med »det här får du leva med«. Men det går att hjälpa dem om man gör en ordentlig bedömning och vet vilken typ av smärta de har och vad den beror på. Därför är jag glad att ha kunnat visa på de smärttyper som kan uppkomma som en konsekvens av stroke och som orsakar ett stort lidande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida