Personligt Ulf Jakobsson

Ålder 32 årGillar långdistanslöpning, simning och cykling. Tränar bland annat till Vansbrosimmet och Lindingöloppet.Senast sedda film Nja, går inte så mycket på bio.Senast lästa bok Läser mest faktaböcker. Just nu: Sant eller falskt i vardagen av Allan Gut, om statistik och matematik i vardagen.

7 juni 2004

Ulf Jakobsson är en ung man i ständig rörelse. Han började som vårdare för utvecklingsstörda, utbildade sig till undersköterska, ville utföra sjuksköterskeuppgifter och fortsatte med högskolestudier, arbetade ett par år som sjuksköterska inom internmedicin, ville lära mer och skapa nytt och sökte en projektanställning som forskare.

Och så har det rullat på. Han disputerade i höstas och tog nyligen sin fil kand i statistik. I fyra år har han forskat på heltid och numera har han en forskartjänst på Lunds universitet. Drömmen är en fast tjänst, men än så länge får han nöja sig med vetskapen om att de närmaste två åren är säkrade.

Ulf Jakobsson tycker att disputerade sjuksköterskor tillför ett viktigt perspektiv till forskningen.

– Läkare fokuserar oftast på sjukdomar, socionomer på det sociala och arbetsterapeuter på aktivitet. Sjuksköterskor befinner sig i ett gränsland mellan allt det där, säger han. Och tillägger att han tror på det goda i gemensamma projekt med olika discipliner för att få en så stor bredd som möjligt på forskningen.

Man skulle kunna tycka att det är långsökt att någon så ung väljer att forska just kring äldres smärta. Men han förklarar att området smärta intresserar honom för att det finns så mycket att lära om smärtlindring inom sjukvården. Och att han tycker om att prata med gamla människor.

– Precis som många andra när de går sin utbildning var jag inställd på att arbeta inom akutvården, men när jag var ute i vården och mötte många äldre fascinerades jag av deras berättelser och livserfarenheter.

Ulf Jakobsson är inte förvånad över sina forskningsresultat. Även andra studier har visat att äldre över 75 år ofta har ont. Men hans studie har lagt till kunskapen om hur vanligt det är att det med smärtan följer problem som gångsvårigheter, sömnproblem och nedstämdhet. Han tror att äldre personer med kronisk smärta och utan diagnos tillhör den grupp som blir sämst bemött i sjukvården.

Han vill att sjukvårdspersonal ska veta hur viktigt det är att de frågar den äldre om han har ont. Och framför allt hur viktigt det är att de visar att de tror på patienten.

– Det är alltför många som inte gör det. Ändå betyder det så mycket att bli trodd att det hjälper patienten att uthärda sin smärta. Om man inte tror på vad patienterna säger ger man troligen inte heller några råd om hur de kan göra för att det ska kännas bättre.

 

För korrespondens:
Ulf Jakobsson, avdelningen för vårdvetenskap, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund.
Telefon 046-222 19 24.
Ulf.Jakobsson@omv.lu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida