Pickermetoden tar reda på vad patienterna varit med om

6 september 1999

Till skillnad från de undersökningar som frågar patienterna hur nöjda de är med vården de fått, tar Pickermetoden reda på vad de faktiskt har upplevt från inskrivning till hemkomst. Metoden fokuserar på vad patienterna anser viktigt, med flera frågor om delaktighet, information och bemötande. Den beskrivs i Patienternas erfarenheter – en utgångspunkt för förändringsarbete (Spri rapport 488).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida