Plågat sinne

Plågat sinne

När kriget är allt du minns.Att lindra PTSD hos äldreFrida Johansson Metso?Gothia fortbildning 2018 www.gothiafortbildning.se

Undanträngda och plågsamma minnen kan komma upp till ytan när en flykting blir äldre. Denna posttraumatiska stress, PTSD, tvingar personen att återuppleva sitt livs värsta händelser om och om igen.

?Likheten mellan PTSD och demens gör att många inte får rätt behandling, menar författaren. Dessutom ökar PTSD risken att få demens.?Om den traumatiserade äldre drabbas av demens kan också PTSD-symtomen förvärras. Att plågas av båda tillstånden är ett mardrömsscenario.?

Bokens budskap till dem som arbetar i vård och omsorg med äldre flyktingar är att PTSD inte är en obotlig sjukdom, utan patienten kan tillfriskna med rätt bemötande och behandling.?

Det är få äldre flyktingar som kommer till Sverige nu. Därför handlar boken främst om dem som flytt krig och tortyr som yngre och åldras här. Personer som fått stanna i Sverige och bär på trauman, men aldrig har fått hjälp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida