Planer för kvinnohälsa

7 oktober 2005

Haninge kommun har tagit fram två handlingsplaner.
Den ena gäller flickor och kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer. Den andra handlar om kvinnlig könsstympning. Båda finns tillgängliga på kommunens hemsida: www.haninge.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida