Plastikkirugi

8 maj 2000

Författare Per Hedén
Titel Plastikkirurgiboken – om skönhetsideal, estetik och rekonstruktiv kirurgi
301 sidor
Förlag Silander & Fromholtz Förlags AB 1996
Cirkapris 450 kronor
(369 kronor under maj 2000 via förlaget)
ISBN 91-972658-2-9

Många sätter likhetstecken mellan plastikkirurgi och skönhetsoperationer och intresset för estetiska operationer har ökat starkt på senare år. Men plastikkirurgi är också olika former av rekonstruktiv kirurgi för att bygga upp vävnader efter svåra olyckor eller cancer. Sådana operationer kan minska funktionsbortfall och invaliditet samtidigt som de återställer personens utseende. Boken handlar till största delen om estetiska operationer men innehåller också ett kapitel som orienterar om rekonstruktiv kirurgi. Plastikkirurgen Per Hedén arbetar med båda delarna. Inledningsvis diskuterar han skönhetsideal och psykologiska synpunkter på plastikkirurgi. Han beskriver detaljerat hur kirurgen arbetar vid olika operationer. Många bilder »före och efter« visar vilka förändringar i utseende som kan åstadkommas med bland annat ansiktslyftning, näsplastik, bröstförstoring eller förminskning, fettsugning, bukplastik eller injektionsbehandlingar.

 

 

Telefonnummer till förlagen
Förlagshuset Gothia 08-462 26 70
SBU Fax 08-411 32 60
Silander & Fromholtz Förlags AB
Fax 08-662 90 51
Studentlitteratur 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida