Plattform för patientnära analyser

2 september 2005

– Meningen är att den ska fungera både som diskussionsunderlag och stöd inför och under arbetet med att bygga upp en analysverksamhet med hög kvalitet.

Så säger Lena Morgan, vice ordförande i IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, och ombudsman i Vårdförbundet, om skriften Patientnära analysverksamhet en utveckling av vårdprocessen. Skriften är Vårdförbundets och IBLs gemensamma plattform för hur patientnära analyser bör utföras och organiseras i vården. Den innehåller bland annat praktisk vägledning och exempel på tillämpning från Sverige och andra länder.

Den som vill beställa skriften kan vända sig till Vårdförbundet Material. Telefonnumret är 08-14 78 00. Artikelnumret är
60 43 13. Skriften går också att beställa direkt från
www.vardforbundet.se. Klicka på Medlemsservice och sedan på Medlemsbutiken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida