Plus på medlemskontot

Plus 4 400. Det är vårens saldo på Vårdförbundets medlemskonto. Men i juni vände medlemssiffran nedåt.

29 augusti 2008

För ett år sedan hade Vårdförbundet knappt 108 000 medlemmar. Av dem var närmare 93 700 så kallade förhandlingsbara (yrkesverksamma) medlemmar och
4 100 studenter. Av återstoden var de flesta pensionärer.

Det var det lägsta antalet medlemmar i Vårdförbundet på femton år. Medlemsraset började efter valet 2006, då många gick ur i samband med de höjda avgifterna till a-kassan. All time low sedan 1992 när det gäller yrkesverksamma medlemmar nåddes ­i januari 2008:
92 477.

Men inför den annalkande konflikten började medlemmarna strömma till. Under perioden januari till maj ökade förbundets medlemstal med totalt 4 416.

I juni blev det åter en nedgång. Det är den månad många studenter blir yrkesverksamma medlemmar sedan de avlagt sina examina. Vanligtvis balanseras minskningen av studerandemedlemmar av en lika stor ökning av de yrkesverksamma.

Men i juni i år blev de yrkesverksamma medlemmarna 360 fler, medan studenterna blev 1 400 färre. Under månaden förlorade förbundet totalt 1 007 medlemmar. Minskningen fortsatte i juli, med 572 färre medlemmar.

Vid avstämningen i början av augusti hade förbundet 110 826 medlemmar, varav 96 138 yrkes-verksamma. Flest medlemmar hade förbundet 1997: 113 382.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida