PMS kan ge svårare klimakterium

Kvinnor som har haft svåra premenstruella besvär har ett svårare klimakterium än andra. De lider också mer av humörsvängningar vid hormonbehandling med gestagen.

1 december 2003

Sedan det blev känt att östrogenbehandling innebär en ökad cancerrisk för kvinnor som har livmodern kvar, ges ett tillägg av gulkroppshormon (gestagen). Gestagenet eliminerar cancerrisken i livmodern, men orsakar negativa humörsvängningar. Framför allt hos kvinnor som tidigare har haft premenstruella besvär (PMS).

– Kvinnor som har haft PMS har högre incidens för annan psykisk sjukdom, och de har också ett svårare klimakterium, säger gynekologen Inger Björn från Umeå.

En studie med omkring 400 kvinnor visar att 35 procent av dem som slutar med hormonbehandling gör det på grund av effekterna på humöret, som troligen beror på gestagentillägget. 25 procent upphörde på grund av rädsla för cancer eller blodpropp.

Inger Björn har också jämfört effekterna av de två mest använda syntetiskt framställda gestagener som finns på marknaden.

Psykiska symtom
107 friska kvinnor, utan psykisk sjukdom och med livmoder och äggstockar kvar, har i tre kliniska prövningar skattat sina psykiska symtom varje dag under sex månader. Hälften av dem rapporterade premenstruella besvär.

Undersökningen visar att kvinnor som tidigare inte haft PMS blev mer påverkade av det ena syntetiska gestagenet, NETA än av det andra, MPA. Doseringen visade sig göra skillnad.

Blev gladare
Kvinnor med tidigare PMS blev överraskande både gladare och visade mindre negativa övriga symtom vid högre dos. Detsamma gällde i viss mån även kvinnor utan PMS.

– En möjlig förklaring är att små doser av MPA verkar ångestframkallande medan högre doser verkar ångestdämpande, tror Inger Björn.

Även dosen östrogen verkar ha betydelse. Samtliga kvinnor i den studien rapporterade mer negativa psykiska symtom och bröstspänningar när en högre dos än den kliniskt mest använda gavs tillsammans med gestagen.

– Troligen handlar det om interaktionseffekter av de två hormonerna i hjärnan, på liknande sätt som i bröst där kombinationen påverkar mer än vart och ett av hormonerna ensamt.

Den grupp av kvinnor som är känsliga för gestagen påverkas inte av byte av gestagen.

Björn I. Hormone replacement therapy and effects on mood. Avhandling, institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, Umeå universitet, 2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida