Politiker försöker hindra överköp av vårdpersonal

Trots att det finns ett individuellt lönesystem försöker politikerna i Stockholm hindra anställda att höja sin lön genom byte av arbetsplats.

Antalet sjukhus i Stockholmsområdet är stort och möjligheterna att byta arbetsplats är därmed avsevärda. Vid en brist på personal inom olika områden kan det påverka löneläget genom att ett sjukhus kan locka till sig anställda med högre lön.

Detta har orsakat en strid inom landstinget. Eftersom Huddinge sjukhus har haft svårt att få nattpersonal skrev ledningen på ett kollektivavtal med Vårdförbundet som innebär en lönehöjning med 2 000 kronor i månaden (1 000 kronor i fast höjning och
1 000 kronor fram till och med augusti) för alla sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar natt. Konsekvensen blev att anställda på andra sjukhus sökte sig till Huddinge sjukhus, något som ledningarna för de andra sjukhusen reagerade mycket hårt mot.

Så gjorde även sjukhusstyrelsen i Stockholm som gick ut och förbjöd den här typen av överköp.

– Ett mycket märkligt förbud som strider mot vårt avtal om individuell lönesättning, säger Åsa Andersson, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Förbud utan effekt
Någon större effekt verkar dock inte förbudet ha fått, den här gången heller. Det sjukhusstyrelsen gjorde var nämligen att damma av ett liknande förbud från 1995 som då inte följdes i någon högre grad av sjukhusen.

Ett färskt exempel: När en ny enhet inom primärvården i Södertälje skulle startas lockade man personal från Södertälje sjukhus med högre lön. Det upprörde sjukhusdirektören som försökte få arbetsgivaren inom primärvården att ta tillbaka överenskommelsen. Det misslyckades dock. De berörda fick sin högre lön, bland annat sedan Vårdförbundet i Södertälje agerat.

– Trots att det inte är första gången verkar arbetsgivaren inte inse att våra medlemmar är mer medvetna om sitt värde än tidigare och att de tar chansen att höja sina löner på det här sättet, säger Åsa Andersson.

Hon berättar att Vårdförbundet på sjukhusen agerar för att få ledningarna att inse att det krävs ändrad lönesättning om personalen ska stanna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida