Posttraumatisk stress drabbar en av tjugo

6 maj 2005

Drygt var tjugonde invånare i Sverige lider någon gång under livet av posttraumatisk stress. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män. Resultaten kommer från en enkät som skickades till 3 000 slumpvis utvalda personer 18-70 år gamla, hälften kvinnor och hälften män. Svar kom in från drygt 60 procent. En bortfallsanalys med 50 personer visade att 6 procent i den gruppen led av posttraumatisk stress. Forskarna framför efter sina analyser hypotesen att könsskillnaden främst beror på större allmän känslighet för stress hos kvinnor.

Källa: Acta Psychiatrica Scandinavica 2005:111:291-299

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida