Posttraumatiskt stressyndrom – vem som helst kan drabbas

Det är när man inte har kommit över den akuta sorgefasen efter omkring en månad som man kan sägas lida av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd. Vem som helst kan drabbas, även om det finns en viss stressvaccinering.

7 februari 2005

Den som i tjänsten eller på annat sätt har tränat krishantering klarar en verklig situation bättre än andra, säger Anders Jonsson på Borås högskola, som i höstas doktorerade på posttraumatiskt stressyndrom.

Viss forskning har visat att kvinnor klarar kriser bättre än män tack vare sina sociala nätverk. Slås de sönder, som vid en stor naturkatastrof, anses de däremot ha lättare att utveckla ptsd.

En särskild riskgrupp efter katastrofen i Asien är de frivilliga som hjälper till i röjningsarbetet.

– Reseledare och ungdomar utan utbildning bär lik, och även om de fjärmar sig i den stunden utsätts de för en stress som de inte är mentalt rustade för, säger Anders Jonsson.

Den som lider av posttraumatisk stress behöver professionell hjälp och den som inte får det riskerar att få leva länge med symtomen. Många kanske så småningom kommer till primärvården med kroppsliga symtom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida