Premiebefrielse löste trassel när förbundet bytte försäkringsbolag

Nu börjar det bli ordning på avisering och löneavdrag för förbundets gruppförsäkringar i SalusAnsvar, även om en del problem återstår. Den som tidigare haft förmånstagarförordnande måste förnya det.

6 april 1998

Vid årsskiftet övertog försäkringsbolaget SalusAnsvar de gruppförsäkringar som tidigare fanns i Förenade Liv. I samband med övergången var det stundom kaos, både hos SalusAnsvar som hade svårt att ta emot alla telefonsamtal från undrande försäkringstagare, och hos Förenade Liv, som också hade många av förbundets medlemmar i sin telefon.

Den viktigaste orsaken till att det blev smått kaotiskt var att informationen från SalusAnsvar kom ut för sent. SalusAnsvar var också sent ute med att skicka inbetalningskort till dem som inte har löneavdrag. Det har kostat försäkringsbolaget pengar, eftersom man fått efterskänka en del premier från dem som inte haft möjlighet att betala inom föreskriven tid.

– Det har blivit lite bättre ordning, även om det återstår en del problem. Men även om det varit trassligt på det sättet har ingen försäkringstagare blivit utan skydd, säger Anders Rabo, som har arbetat med överföringen från Förenade Liv till SalusAnsvar.

Förmånstagare
Den som hade ett särskilt förmånstagarförordnande – ett sådant reglerar vem som får försäkringspengarna vid ens död, om man inte vill följa vanliga arvsregler – när försäkringen fortfarande låg hos Förenade Liv har fått en särskild uppmaning att göra ett nytt förordnande hos SalusAnsvar, eftersom man inte kunnat föra över de gamla förordnandena. Den som inte redan ordnat den saken bör ringa till SalusAnsvar för att få en särskild blankett för detta.

Den har haft någon medförsäkrad bör också kontrollera om den uppgiften finns med hos SalusAnsvar, eftersom en del av dessa uppgifter inte heller har kunnat föras över från Förenade Liv.
För att ytterligare krångla till saken har rätt många av förbundets medlemmar genom sina arbetsgivare tecknat försäkringar i Förenade Liv. De försäkringarna ligger fortfarande kvar där. Den som fortfarande betalar premier till Förenade Liv bör kontrollera med sin arbetsgivare om det är en sådan försäkring premien gäller.

SalusAnsvar nås på telefon 020-91 01 91 eller fax 08-660 41 66

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida