Prevention

9 februari 1998

Författare SBU.
Titel Längre liv och bättre hälsa – en rapport om
prevention.
206 sidor.
Förlag SBU, rapport nr 132 1997,
Cirkapris: 200 kronor
ISBN 91-87890-36-4.

Denna rapport från SBU vill visa på möjligheter att förebygga sjukdom och skador. Definitionsmässigt bör man skilja på förebyggande och preventiva insatser. Man kan förebygga barnolycksfall och alltså hindra att de inträffar, och man kan vaccinera mot exempelvis polio och därmed ge den vaccinerade ett absolut skydd mot sjukdomen. Ett exempel på prevention kan vara att behandla högt blodtryck för att minska risken för slaganfall.

I det fallet finns dock den basala sjukdomen kvar och risken att senare insjukna. Prevention lönar sig om den är baserad på kunskap och inte enbart tro, hävdar både SBU och Folkhälsoinstitutet som gemensamt står för rapporten. När det gäller förebyggande insatser handlar det inte bara om medicinska. Många av samhällets insatser är viktiga för att förebygga sjukdom och skador eller till och med död. I rapporten skriver en rad forskare på olika områden om ämnen som dödstal i svensk trafik, förebyggande av cancer i livmoderhalsen, effekt av fysisk aktivitet på sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer, med mera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida