Primär- och slutna vården slås ihop

6 mars 2000

GOTLAND. Det blev inte så bra när primärvården på Gotland i början av 90-talet fördes samman med den sociala verksamheten i kommunen, anser de ansvariga. Så nu görs en omorganisation som innebär att primärvården åter slås samman med lasarettsvården. På det sättet tror man sig få ett mer samlat grepp om hälso- och sjukvården och att vårdkedjan ska fungera bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida