Primärvård

 

1 november 1999

Författare Spri rapport nr 48
Titel Distriktssköterskor leder hemvården– erfarenheter från Sundsvall
Förlag Spri 1999.
Cirkapris 138 kronor
ISSN 0586-1691

I Sundsvall har 23 distriktssköterskor från landstingets primärvård fått vidareutbildning i socialtjänst. Det har skett i samband med att de flyttat över till kommunens hemvård, där de alla har blivit områdeschefer. Ansvaret för sjukvårdsinsatser, arbetsledning och biståndshandläggning finns nu samlat hos en och samma person. Skälen för omorganisationen var att Sundsvalls kommun ville förbättra vårdplaneringen och kommunikationen i vårdkedjan, och öka kompetensen
i hemvården så att fler personer kunde få en god vård hemma. Projektet som pågår under tiden januari 1997 till december 1999 har utvärderats av Spri. Den nya organisationen har fördelar både för vårdtagarna och för hela organisationen,
särskilt vårdpersonalen, konstaterar Spri. Helhetssynen på vårdtagarens behov har stärkts. Sjukhuset har fått förenklade
rutiner. Men inom hemvårdsområdena skulle det behövas fler sjuksköterskor för att avlasta områdeschefen vissa sjukvårdsinsatser. Möjligtvis har den nya rollen gjort att andelen sjukvårdsarbete begränsats, säger Spri.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida