Pris för arbete med utsatta

4 augusti 2003

För sitt arbete med världens mest utsatta folk fick den amerikanska sjuksköterskan och biträdande professorn i omvårdnad Carol Etherington motta 2003 års pris ur Florence Nightingales internationella fond under ICN-konferensen.
Carol Etherington har, tillsammans med hälsovårdsmyndigheter, arbetat fram hjälpprogram för människor som lever i sviterna av krig och naturkatastrofer. Hon har bland annat
verkat i Bosnien, Kosovo, Honduras och Angola.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida