Pris för bästa avhandling till biomedicinsk analytiker

7 juni 1999

Inga-Maria Frick, som är biomedicinsk analytiker i Lund, har belönats med Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 1998. Avhandlingen som hon disputerade på 1998 handlar om egenskaper hos sjukdomsframkallande bakterier, närmare bestämt ytproteinet hos grupp A streptokocker. Ett av dessa proteiner, protein H, finns hos vissa stammar av bakterierna och orsakar särskilt svåra infektioner. Protein H kan bindas till antikroppar och olika vita blodkroppar. På så sätt kan det slinka igenom immunförsvaret och fästa på cellytor utan att försvaret hinner mobiliseras. Forskningen kring bakterien ska förhoppningsvis leda fram till en utveckling av vacciner och läkemedel mot infektionerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida