Prisad för experimentell skicklighet

Årets Kurt Lidén-pris gick till Karin Wingårdh, biomedicinsk analytiker och forskningsingenjör vid avdelningen för radiofysik, på Jubileumsinstitutionen vid Universitetssjukhuset i Lund.

8 januari 2001

– Det tog en stund innan jag riktigt fattade att det var sant, säger Karin Wingårdh och skrattar när Vårdfacket ber om en kommentar.

Trots att hon själv inte är formellt forskarutbildad har hon stått som medförfattare till en hel del av de vetenskapliga artiklar som genom åren producerats vid avdelningen för radiofysik.

Kurt Lidéns pris har funnits lika länge som Karin Wingårdh arbetat på avdelningen, 19 år. Det delas årligen ut av styrelsen för Svensk förening för radiofysik och är på 5 000 kronor.

Styrelsens kortfattade motivering lyder: »För hennes breda, mångåriga engagemang och experimentella skicklighet i laboratoriearbetet, som bidragit till flera doktorsarbeten i radiofysik och medicin (som använt radiofysikaliska metoder), samt en klar framsynthet i den egna kompetensutvecklingen i biomedicinska metoder nödvändiga för forskningsområdet.«

Priset delades ut i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg i slutet av november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida