Prisad för sin tydlighet

Anette Sparf är 1:a skolsköterska i Jönköpings kommun och har blivit utsedd till årets Vårdförbundare i länet. »För ett ledarskap som präglas av utmaningar och tydliga beslut«, heter det i motiveringen.

– En chef måste ta obehagliga beslut, det professionella ligger i att ändå alltid bemöta sin personal med respekt, säger hon.

Anette Sparf har nyligen läst 80 poäng ledarskap och har skrivit c-uppsats om medarbetares hälsa och d-uppsats om hur chefer klarar att vara professionella. Studierna gav henne riktligt med tillfällen att reflektera över det egna ledarskapet.

När hon har medarbetarsamtal med de 28 skolsköterskor som hon har personalansvar för, tar hon sig tid att lyssna in vad de har att säga ? även om hennes eget ledarskap. Det är viktigt att personalen får säga vad de tycker, understryker hon.

– Jag har till exempel fått höra att jag är för snabb och när en sådan åsikt kommer fram måste jag förstås ta till mig den. Och jag har faktiskt minskat ned på takten.

God stämning, delaktighet och utveckling är viktigt för henne. Just nu grumlas dock stämningen av att Anette Sparfs tjänst har omvandlats så att hon från den 1 juli är verksamhetschef. Det är i och för sig bra, men då blir det rektorer och inte hon som får personalansvar för skolsköterskorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida