Prisad kvinnoklinik läggs ned

1 december 2003

Bara sex år efter att kvinnokliniken i Motala fick ett kvalitetspris som bästa svenska enhet vill landstinget lägga ned den. Nedläggningen är en del av de besparingar på 300 miljoner som nu ska genomföras i Östergötland. Det är den tänkta flyttningen av kirurg- och anestesijour från Motala som gör att kvinnokliniken och förlossningen inte kan vara kvar.

– Vi förstår inte hur man kan lägga ner en verksamhet med så hög kvalitet. Men Vårdförbundets inflytande över omstruktureringarna har varit alldeles för litet, säger Kristina Nyström, Vårdförbundets ordförande i Östergötland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida