Prisades för sitt miljöarbete

För första gången delade Sjuksköterskor för miljö ut sitt miljöpris på sammanlagt 20 000 kronor. Priset gick till omvårdnadskooperativet i Hoting och Huddinge sjukhus.

20 maj 1997

Det var fyra glada sjuksköterskor som ur Vårdförbundet SHSTFs ordförande Eva Fernvalls hand fick motta sina priser i samband med invigningen av Hälso- och sjukvårdsstämman. Med på scenen fanns också Margit Sjölin, initiativtagare till och koordinator för nätverket Sjuksköterskor för miljö, samt representanter för företaget B Braun Medical AB som ställer upp med prispengarna.

Omvårdnadskooperativet i Hoting fick 10 000 kronor för att man påbörjat utarbetandet av ett miljöstyrningssystem. I motiveringen sägs att kooperativet sätter människan i centrum genom att bedriva en ekologisk omvårdnad och att man främjar en uthållig samhällsutveckling. Huddinge fick sina 10 000 kronor för en väl genomförd organisation och planering i miljöarbetet. Enligt motiveringen har man också för information till personalen utarbetat bra modeller som kan spridas till andra enheter i Sverige.

Bakom priset står alltså Sjuksköterskor för miljö, ett nätverk som startade sin verksamhet för tre år sedan och som i dag har ett 80-tal medlemmar.

– Det är viktigt att vi som arbetar inom hälso- och sjukvården engagerar oss i miljöarbetet. Eftersom vi är trovärdiga i vår yrkesroll  kan vi göra en stor insats för både hälsan och miljön, säger Margit Sjölin, hälsoplanerare på vårdcentralen i Tierp och 1983 en av landets första på den tjänsten.

Sjuksköterskor för miljö har i dag medlemmar i hela landet och ger varandra idéer och tips om miljöarbete. De frågas också ofta till råds av sjuksköterskor och andra som inte är med i nätverket samt anordnar utbildningar, ibland tillsammans med Läkare för miljö.

Margit Sjölin är förvånad över att ansvariga politiker och tjänstemän inte satsar mer pengar på miljöarbetet.

– Genom en satsning på miljön skulle man kunna spara mycket pengar, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida