Priser för bästa uppsats delades ut

6 maj 2005

Biomedicinska analytikern Anna Karlsson fick ta emot ett pris för sin
C-uppsats. Den handlar om en ny metod med vilken stora sjukdomsorsakande mutationer kan detekteras. MLPA, som metoden kallas, används vid misstanke om hereditär nonpolyposis colorektal cancer. Det är en strikt ärftlig cancersjukdom som årligen drabbar cirka hundra svenskar.

Åsa Karlsson och Katarzyna Nilssons C-uppsats Att bli berövad
ett bröst – en litteraturstudie av lidande vid förlust av ett bröst vid bröstcancer gav dem priset i Vårdförbundets
C-uppsatstävling för sjuksköterskor. Priset motiveras med att författarna har gjort en mycket systematisk, väl genomförd och angelägen litteraturstudie.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida