Privata alternativ efterlyses

Antalet läkare och sjuksköterskor i vården ökar programenligt. Däremot går det för trögt med att etablera privata driftformer i primärvården.

Nio miljarder kronor extra till vården. Det var innehållet i den pengapåse som den socialdemokratiska regeringen och centern gjorde upp om hösten 2000. Det utmynnade i den så kallade nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården.

I dag presenterades en första utvärdering. Antalet läkare och sjuksköterskor ökar, berättar riksdagsledamoten Kenneth Johansson (c). Antalet allmänläkare ökade från 1998 till 2002 med 500 till 4 800, men det är långt kvar till de 6 000 som ska finnas 2008.

Två vägar

? Vi ser två vägar att nå målet: att öka antalet läkare från utlandet och att göra det ännu mer attraktivt att bli allmänläkare, säger han.

Överenskommelsen rör fyra delområden. På de andra områdena går det trögare. Det gäller bland annat det som kallas mångfalden i primärvården, det vill säga privata, kooperativa eller ideellt drivna enheter inom primärvården. Trots att flera landsting har skrivit in det i sina lokala handlingsplaner, går det alltför långsamt.

? Det är ett sätt att stimulera läkare att bli specialister i allmänmedicin, säger Kenneth Johansson.

Gäller även sjuksköterskor

En åtgärd är också att genomföra en särskild konferens kring hur man kan stimulera mångfald i primärvården. Det gäller inte bara för läkare, understryker Kenneth Johansson, utan också till exempel för sjuksköterskor.

Trögt går det också när det gäller löftet att alla medborgare ska ha en fast läkarkontakt. Likaså med samverkan mellan kommunerna, primärvården och psykiatrin (inte minst när det gäller vården av äldre med psykiatriska problem).

7 300 fler sjuksköterskor

Överenskommelsen, som stadfästes av riksdagen i november 2000, innebar att nio miljarder kronor flyttades från försvarsbudgeten till sjukvården, fördelat på åren 2001-2004.

Under fyraårsperioden 1998-2002 ökade antalet läkare i landet med 2 300 och antalet sjuksköterskor med 7 300. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida