Problem med nya regler för medicin till äldre

7 augusti 2000

Nya föreskrifter för iordningställande av mediciner till gamla i äldreboenden gäller sedan den 1 mars. Föreskrifterna som finns i SOSFS 2000:1 ställer krav på att det är en sjuksköterska som ställer i ordning medicindosen. Tidigare har denna uppgift ofta delegerats från sjuksköterska till undersköterska eller vårdbiträde. Den nya föreskriften kom till för att öka patientsäkerheten. Det ska vara lika säkert att få sin medicin i hemvården som på sjukhus är tanken. Föreskrifterna har dock skapat problem. Svårigheterna gäller oftast flytande läkemedel som inte är portionsförpackade och därför inte kan delas i förväg. Sjuksköterskan måste därför göra dagliga besök hos patienten för att hälla upp medicinen, vilket skapat problem på flera håll i landet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida