Professor i omvårdnad i väst

1 september 2006

Ett större kontaktnät utåt är en betydelsefull effekt av en professur. Det anser Olle Söderhamn, nyutnämnd professor i omvårdnad vid Högskolan Väst.

Olle Söderhamn, sjuksköterska och docent, ser fram emot att som den första professorn i omvårdnad vid Högskolan Väst kunna utveckla kontakterna med andra högskolor och universitet.

– Att kontaktnätet utåt blir större är viktigt för att vi ska kunna föra ut det vi gör och få influenser från andra. Man klarar inget själv – det är tillsammans med andra som det händer något, säger han.

Olle Söderhamn forskar på egenvård. Avhandlingen från 1998 handlar om äldres egenvård. Ett område som han anser ofta tappas bort, både av de professionella i vården och av de gamla själva.

En professur betyder mycket för en högskolas status. Olle Söderhamn tror att det kan bli lättare nu för Högskolan Väst att rekrytera studenter och lärare samt att få pengar för forskning.

– Det primära är ju att skapa en bra sjuksköterskeutbildning som både studenterna, vården och patienterna är nöjda med, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida